ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อมูลผู้ประกอบการ

/
เลือกไฟล์ เปลี่ยน ×
*กรุณาเลือกไฟล์รูปภาพหรือไฟล์ PDF เท่านั้น และขนาดไฟล์ไม่เกิน 10 MB *กรณีท่านได้รับใบอนุญาตหลายใบ โปรดระบุใบอนุญาตเพียง 1 ใบก่อน และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ท่านจะสามารถเพิ่มใบอนุญาตอื่น ๆ ในระบบ เพิ่มเติมได้ในภายหลัง อัพโหลดเฉพาะหน้าแรกของใบอนุญาตประกอบการ
-
ค้นหาเลขที่ใบอนุญาตจากทะเบียนรถ
/
*กรณีท่านได้รับใบอนุญาตหลายใบ โปรดระบุใบอนุญาตเพียง 1 ใบก่อน และหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว ท่านจะสามารถเพิ่มใบอนุญาตอื่น ๆ ในระบบ เพิ่มเติมได้ในภายหลัง

*กรอก E-mail ที่ต้องการใช้สำหรับการติดต่อรับข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลในการเข้าใช้งานระบบ

* Username a-z,0-9,underscore,จุด 4-50 ตัวอักษร